Plachtový náves

titulka

Náves spĺňa na základe EN 12642 XL európsku normu pre zosilnené nadstavby vozidiel a umožňuje rýchle a bezpečné naloženie.

Parametre:

  • Dĺžka (vnútorná): 13,62 m
  • Paletové miesta: 34 europaliet
  • Šírka (vnútorná): 2,48 m
  • Nakladacia hmotnosť (max.): 29 ton
  • Výška (vnútorná): 2,70 m
  • Bočná ložná výška: 2,63 m
  • Vlastná hmotnosť: 6.770 kg