Predaj kameniva

Kamenivo

Priamo u nás na prevádzke vám ponúkame na predaj široký sortiment štrkov,pieskov,kameniva, okrasné kamenivo do vašich záhrad, záhonov a gabiónových plotov.

Ponuka kameniva :

Frakcia Obj. hmotnosť (1m3=ton) Použitie
Drvené kamenivo
0-4 1,65 Drvený vápenec vhodný pod zámkovú dlažbu, omietky škrabané
4-8
8-16
1,6 Vhodný pod zámkovú dlažbu a do betónov nižších tried ako alternatíva namiesto štrkopiesku
12-22
16-32
1,55 Podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch
32-63
63-120
1,5 Podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch, hál, cestných komunikácii , zásypov a spevnenie nesúdržných násypov
0-32
0-63
0-120
1,6 - 2,0 Podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch , hál , cestných komunikácii atď.
Štrkopiesky
0-4
0-8
1,61 Jemný štrkopiesok vhodný na potery hál a tenkostenné betóny spĺňa normu STN 72 1512, 0-4 aj do špeciálnych betónov, A-0-8 60%
0-16
0-22
1,69 - 1,84 Vhodný na na všeobecnú betonáž podláh, stropných dosiek a výrobu betónu do triedy B12,5 (Prírodné ťažené hutné kamenivo A-0-22 40% SHR 1990 STN 72 1512)
16-22
16-32
1,59 Kamenivo 16-63 dto., 22 a viac neobsahuje jemný piesok, vhodný na zásypy základov,drenáže, podklad pod cesty , okrasné násypy a ukážkové architektonické práce
0-32
0-63
1,65- 1,84 Podsypový štrkopiesok na spevnenie stavebných plôch
Piesky
0-1 Šaštínsky žltý 1,535 - 1,6 Vhodný na jadrové štukové a pucované omietky
0-2 kopaný važský 1,425 Važský piesok sa používa na spevnenie trávnatých plôch a športovísk

titulka

Ostatné:

Ponúkame vám možnošt zhodnotenia vášho odpadu a následného použitia na stavbe formou betónového a tehlového recyklátu v rôznych frakciách . Recykláty nahrádzajú lomový kameň a šetria životné prostredie. Ďalej predaj zeminy , frézovaného asfaltu vhodného na výstavbu dočastných komunikácii a spevnených plôch a rôzne iné sýpké materiáli.


Sídlo

Centrum II 99/67
Dubnica nad Váhom
018 41

Prevádzka

Rybárska 15
Nemšová
914 41

Tel. kontakty

+421 918 593 819
+421 918 287 202

Email

Pôsobenie

Prevádzka je v Nemšovej a pôsobíme predovšetkým v Trenčianskom kraji

Prepravu strojov zabezpečujeme vo vlastnej réžii, takže realizácia prác je možná v širokom okolí - Ilava, Dubnica nad Váhom, Trenčin,Púchov,Považská bystrica,Bánovce nad Bebravou.. (po dohode celá SR)


Copyright ZEMKOP; ZEMKOP.SK 2021